Inspekcijski nadzor demantirao optužbe Grada Jastrebarskog – nema nepravilnosti u poslovanju Remondis Medisona

Na temelju prijave Grada Jastrebarskog, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva proveli su inspekcijski nadzor nad poslovanjem Remondis Medisona prilikom čega nije utvrđena niti jedna nepravilnost koja se tvrtki stavlja na teret. Tim povodom tvrtka Remondis Medison poslala je u našu redakciju priopćenje, koje prenosimo u cijelosti;

„Inspekcijski nadzor proveden je 21. rujna ove godine, a predmet nadzora bila je kontrola navoda iz zaprimljene prijave Grada Jastrebarskog, odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Kao povod za nadzor spominju se saznanja komunalnog redara Grada Jastrebarskog kako Remondis Medison provodi obradu opasnog otpada postupkom za koji nisu zadovoljeni svi Zakonom propisani uvjeti budući da na lokaciji nema natkrivenog i zatvorenog skladišnog prostora te da se potencijalno zarazni otpad skladišti na otvorenom skladišnom prostoru gdje dolazi do rasipanja otpada u okoliš i širenja neugodnih mirisa.

Prilikom nadzora,Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ustanovilo je kako nisu utvrđeni navodi iz prijave da „prilikom manipulacije medicinskim otpadom dolazi do rasipanja otpada u okoliš i širenja neugodnih mirisa“. Obilaskom dvorišnog prostora nije zatečen nikakav rasuti otpad, dvorište je uredno, a neugodni mirisi nisu se širili. Utvrđeno je da je uređaj za obradu otpada tijekom nadzora bio u redovitom radnom ciklusu, a na dvorištu nije zatečen otpad u smislu skladištenja „potencijalno zaraznog otpada“ na otvorenom prostoru. Također, nadzorom je ustanovljeno da se otpad, sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom, dovozi kamionima u kojima se drži do trenutka pokretanja ponovnog ciklusa obrade u mobilnom uređaju te da je u kamionu za prijevoz zaraznog otpada aktiviran sustav hlađenja kako bi se zadovoljili uvjeti držanja otpada na temperaturi do +15 Celzijevih stupnjeva prije same obrade.
Obrađeni otpad nalazi se u zatvorenim (poklopljenim) spremnicima te čeka na otpremu – izvoz u Austriju, a svi prihvatni kontejneri za obrađeni otpad imaju mogućnost zatvaranja poklopcima ili navlačenjem cerade u cilju sprečavanja širenja neugodnih mirisa. Nadzorom je utvrđeno da djelatnost gospodarenja otpadom Remondis Medison provodi temeljem Dozvole za gospodarenje otpadom izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike u lipnju ove godine. Sastavni dio Dozvole je i Elaborat gospodarenja otpadom.

Osim Ministarstva zaštite okoliša i prirode u inspekcijskom nadzoru sudjelovala je i nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva koja je utvrdila da je u trenutku kontrole pogon bio u radu prilikom čega se nije osjetio neugodan miris, a buka koja se čula bila je nezamjetna. Zaključci provedenog inspekcijskog nadzora dodatno potvrđuju kako Remondis Medison odgovorno gospodari medicinskim otpadom poštujući pritom sve zakonske odredbe Republike Hrvatske te svojim poslovanjem ni na koji način ne ugrožava zdravlje i okoliš sredine u kojoj posluje.”