I presečka crkva „okovana“ skelama

Građevinskim skelama – uz one u Vrbovcu, Gradecu i Rakovcu - „okovana“ je i župna crkva sv. Petra u Preseki

Ovoga je proljeća, naime, krenula postpotresna sanacija ovih vjerskih objekata sklopu Bjelovarsko-križevačke biskupije, oštećenih u potresu 2020. godine. Radi se o njihovoj sanaciji prema programu Fonda solidarnosti EU pod nadzorom Ministarstva kulture i medija RH, a u organizaciji same Biskupije.

Nakon natječaja koji je raspisalo Ministarstvo kulture i medija RH za objekte koji su pod zaštitom kao spomenici kulture, biskupija Bjelovarsko-križevačka je aplicirala na program iz Fonda solidarnosti EU za neposredne mjere zaštite kulturnog vjerskog nasljeđa. Radovi napreduju prema planu.