Stiže 40 tisuća bespovratnih eura

Gradu Svetom Ivanu Zelini odobrena nova EU sredstva

Gradu su odobrena sredstva za transformaciju PPU Grada Svetog Ivana Zeline i UPU Obrež Zelinski
Sveti Ivan Zelina: Grad u kojem gradona?elnik ima najvišu pla?u u Hrvatskoj od svih gradona?elnika Zarko Basic/PIXSELL

Gradu Svetom Ivanu Zelini odobrena su EU bespovratna sredstva za transformaciju Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline u iznosu od 25.000,00 eura i Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Obrež Zelinski u iznosu od 15.000,00 eura.

Projekt Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline, NPOO.C2.3.R3-I7.01.0302 i projekt Transformacija Urbanističkog plan uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski, NPOO.C2.3.R3-I7.01.0301 prijavljeni su na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ . Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ocijenilo je da projektni prijedlozi udovoljavaju uvjetima i kriterijima Poziva te će se financirati sredstvima iz NPOO-a.

Svrha projekata je digitalizacija PPU Grada Svetog Ivana Zeline i UPU gospodarske zone Obrež Zelinski čime će se zastarjele analogne tehnike zamijeniti modernim digitalnim tehnologijama, a što će omogućiti građanima brže i sveobuhvatnije korištenje javnih usluga, povećati uštede i olakšati procese gospodarskih ulaganja na području grada Svetog Ivana Zeline.

Transformacija planova omogućit će unošenje svih relevantnih prostornih podataka te njihovu analizu i usporedbu. Analiza prostornih podataka omogućiti će kvalitetno i objektivno donošenje odluka o prostoru te precizniju projekciju njihovog sinergijskog učinka. Buduća odlučivanja temeljena na prostornim podacima doprinijet će optimizaciji resursa i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš. Transformacija planova dio je procesa digitalizacije javne uprave koja dovodi do pristupačnijeg, efikasnijeg, transparentnijeg i pravednijeg društva u cjelini.

Ostalo
Sveti Ivan Zelina