Gradovima i općinama Zagrebačke županije 100 tisuća kuna za čipiranje i sterilizaciju pasa

Među gradovima najveći iznos dobila je Velika Gorica – 20.000 kuna, a od općina Brdovec – 3.761 kuna
pas

S ciljem smanjenja i kontrole populacije pasa te kako bi pomogla gradovima i općinama sa svog područja u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, Zagrebačka županija dodijelila im je 100 tisuća kuna. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini.

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 28. ožujka do 15. travnja ove godine, od ukupno 34 javilo se 20 JLS-ova s područja Zagrebačke županije, odnosno 8 gradova i 12 općina. Među gradovima najveći iznos dobila je Velika Gorica – 20.000 kuna, a od općina Brdovec – 3.761 kuna.

Zagrebačka županija financira provedbu ovog programa od 2019. godine te je za tu svrhu do sada utrošeno 577.496 kuna.

Hrvatska
Ostalo