FOTO: Na području Pisarovine traju radovi na proširenju škole i vrtića

Najznačajnije investicije na području Općine Pisarovina trenutno su dogradnja školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora, te dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Potočić, gdje traju radovi na izgradnji male polivalentne dvorane

Najznačajnije investicije na području Općine Pisarovina trenutno su dogradnja školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora, te dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Potočić, gdje traju radovi na izgradnji male polivalentne dvorane.

Na zgradi škole dograđuju se četiri učionice te se proširuje knjižnica, kako bi škola u dogledno vrijeme zadovoljila potrebe jednosmjenskog rada, kao i nastavka produljenog boravka u školi. Inače, Osnovnu školu Vladimir Nazora danas pohađa nešto manje od 300 đaka.

-Plan je da radovi završe do studenoga. Malih poteškoća imat ćemo oko organizacije nastave dok se radovi ne završe, zbog čega ćemo morati koristiti i staru školu- rekao nam je načelnik Tomo Kovačić.
Ukupna vrijednost investicije je 3,1 milijun kuna.

Nešto manje vrijedna investicija je ona na Dječjem vrtiću Potočić, koji egzistira od 2005. godine, najprije u privatnom najmu, da bi 2010. godine bila osnovana Ustanova.

-Ova dvorana omogućit će djeci da se mogu baviti tjelesnom aktivnošću, a privremeno će dvorana zbog nedostatka prostora biti korištena za dodatno odjeljenje, jer 11 djece trenutno nije upisano u vrtić- rekao nam je načelnik Kovačić.

Investicija na vrtiću pokrenuta je prošle godine, a Ministarstvo za demografiju, mlade i obitelj sufinanciralo je projekt s 429 tisuća kuna, dok je preostali dio do 700 tisuća kuna plaćen iz općinskog proračuna.

Općinski načelnik nada se kako će radovi do Dana općine biti završeni, kako bi najmlađi mještani općine povodom Dana općine koji se obilježava 11. studenoga dobili lijep poklon.