Važna informacija

Do petka produljen rok za predaju zahtjeva za isplatu uskrsnice umirovljenicima

Uskrsnica ovisno o visini mirovine iznosi 110, 55 i 40 eura
velika-gorica-kronike-vg-3

Iz Grada Velike Gorice izvijestili su kako se rok za predaju zahtjeva za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate uskrsnice produljuje do petka, 31. ožujka.
Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici koji imaju mirovinu do 330,00 eura (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice.
Uz zahtjev potrebno je priložiti; dokaz o prebivalištu (obostrana kopija osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu), dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu), dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec) te kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 eura te korisnici nacionalne naknade ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 110,00 eura umirovljenici koji imaju mirovinu od 132,73 – 265,45 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 55,00 eura, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu od 265,46 – 330,00 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 40,00 eura.

Obrazac-Zahtjev se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice te na porti gradske uprave. Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 9.00. do 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu [email protected].

Ostalo
Velika Gorica