Damir Fašaić gradonačelniku Kralju: Gradonačelniče zašto ne prijavljujete projkte u Zagrebačku županiju? Imate li uopće projekata za prijaviti?

Osim po pitanju natječaja u Zagrebačkoj županiji, vijećnika Fašaića zanimala je i problematika Beljavina

U proteklom četverogodišnjem mandatu Zagrebačka županija je na području Vrbovca uložila 21 milijun kuna. Vijećnik Damir Fašaić (HDZ) kazao je kako je riječ o značajnim projektima, dok su sada u tijeku natječaji u Odjelu za gospodarstvo i EU fondove, gdje su raspisani natječaji za sufinanciranje projekata za izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama, gdje gradovi i općine mogu dobiti iznos do milijun kuna. Također, tu je i natječaj za sufinanciranje EU projekata koji se realiziraju, a Zagrebačka županija sufinancira i projektnu dokumentaciju za projekte koji se planiraju prijaviti na EU fondove.

-Primijetio sam da na toj prijavi nema Grada Vrbovca. Grad Vrbovec se nije prijavio niti na jednu od ovih mjera pa me zanima gradonačelniče zašto se niste prijavili niti na jednu od ovih mjera. Da li vi imate novaca dovoljno, je l’ ispast će da Županija nije u Vrbovcu sufinancirala projekte, a nitko se nije prijavio. Uostalom, imate li uopće projekata za prijaviti- upitao je gradonačelnika vijećnik Damir Fašaić, kojega je također zanimalo deponiranje otpada na Beljavinama.

-Gradonačelniče da li ste vi upoznati s time da se otpad takve vrste deponira na Beljavinama ili ne? Bi govorite da je to zemlja, a ovdje se govori da je to otpad? Stoga me zanima da li vi znate da se deponira otpad po cijeni od 70 kuna po toni kao što ovdje stoji- bilo je drugo pitanje vijećnika Fašaića.

Gradonačelnik Denis Kralj na prvo mu je pitanje odgovorio kako novac u Zagrebačkoj županiji nije bezgraničajan.

-Moje iskustvo me naučilo da broj prijavljenih projekata ne znači i drugačiji iznos koji dobiješ od Županije. Koliko god mi projekata prijavili uvijek dobijemo isti iznos, nekad malo više, a nekad malo manje. Znači, nekad je to i politički- odgovorio mu je gradonačelnik Kralj, dok je po pitanju drugog pitanja kazao kako ne bi volio ulaziti u detalje, jer ih ne zna.