Čisteći potoke i grabe prikupili gotovo 2 tone smeća

S obzirom na to da je projekt dobro pozdravljen od strane mještana, Općine, te mještana okolnih općina, Eko udruga namjerava iduće godine proširiti projekt čišćenja potoka i šuma na mjesto Igrišće i Jakovlje, te ujedno na područje Općine Bistra

U organizaciji Eko udruge Jelenje vode, organizirana je druga akcija u sklopu projekta „Čišćenje i uređenje potoka i graba uz ceste” koji je sufinanciran od strane Općine Jakovlje.

U jutarnjim satima, 18. studenoga članovima Eko udruge Jelenje vode pridružilo se nekoliko mještana Kraljevog Vrhu, koji su krenuli u Ulicu kestena, te se kroz šumu spustili do puta prema kamenolomu. Na tom dijelu čistili su šumu i potok, uglavnom od papirnatog, plastičnog i drvenog otpada, te autoguma i pritom prikupili 1,71 tonu otpada.

-Ovom akcijom pokazan je primjer kako se treba ponašati i odnositi prema svojem prirodnom okruženju, te ujedno poslali poruku svim mještanima Općine Jakovlje kao i onima koji prolaze našom Općinom, da otpad ni pod koju cijenu ne odlažu po livadama, šumama i potocima, kako bi sebi i budućim generacijama mogli ostaviti čisti i zdravi okoliš- poručili su iz Udruge.

U sklopu projekta, članovi Udruge su postavili i dvije obavještajne ploče „OČUVAJMO PRIRODU!“ na ulasku u mjesto Kraljev Vrh.