Bliži se novi sustav naplate otpada u Zagrebu. Tomašević poručuje: Rok za sada ostaje 1. srpnja

Predstavljen je projekt Digitalizacija sustava sakupljanja komunalnog otpada u Zagrebu i projekta nadzemnih bokseva za prikupljanje otpada

Davor Puklavec/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako rok za novi sustav naplate usluge odvoza komunalnog otpada za sada ostaje 1. srpnja.

– Sve je u procesu, za sada ostaje rok 1. srpnja, a ako će biti potrebno produžiti, onda ćemo to napraviti. Radimo najbrže što možemo, rekao je Tomašević na predstavljanju projekta Digitalizacija sustava sakupljanja komunalnog otpada u Zagrebu i projekta nadzemnih bokseva za prikupljanje otpada.

Projekt digitalizacije proveden je u sklopu novog načina prikupljanja komunalnog otpada, za sada su geolocirani svi spremnici i povezani su s korisnicima. Izrađena je i terenska aplikacija koja pomaže zaposlenicima Čistoće, a napravljeno je i mapiranje potencijalnih lokacija u strogom centru grada, gdje se planiraju izgraditi podzemni spremnici.

Tomašević je predstavio i izgled standardiziranih bokseva u kojima će otpad odlagati oni građani koji nemaju mogućnost držanja spremnika na vlastitoj parceli, no istaknuo da je cilj da ih ima što manje.

– Za sada imamo 4000 prijava suvlasnika zgrada, koji trebaju postavljanje tipizirane bokseva, istaknuo je Tomašević podsjetivši da je jedan od preduvjeta za provođenje nove odluke, kojom se individualizira trošak za odvoz otpada, i nadzor nad vlastitim spremnicima.

Poručio je da javne nabave za standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad, kao i za podzemne spremnike, još uvijek traju, pa se sveukupni trošak prilagodbe infrastrukture na novu odluku, još uvijek ne može procijeniti. Tomašević je najavio i kako će Čistoća, od sljedećeg tjedna, povećati učestalost odvoza plastike, pa će se umjesto svaka dva tjedna, odvoziti svaki tjedan.

Voditelj podružnice Čistoća Davor Vić najavio je kako će ići u nova zapošljavanja operativnih radnika, jer je proces utvrđivanja viška radnika u Holdingu gotov, a od 400 i više radnika koji su bili višak, samo ih je petero izrazilo želju da rade na terenu.