Besplatna prehrana za najpotrebitije samoborske učenike

Za najpotrebitije učenike samoborskih osnovnih škola osigurat će se besplatna prehrana. Naime, Gradu Samoboru odobren je projekt pod nazivom „Priprema, pozor…Gablec!“ u okviru Poziva Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.) iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Gradu Samoboru odobrena su sredstva u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 363.850,73 kune. Partneri u projektu su sve osnovne škole sa samoborskog područja , a ukupno je obuhvaćeno 344 djece, sukladno dokumentaciji koju su pripremile škole.

Svrha projekta je povećanje obujma pomoći posebno ranjivoj skupini djece koja žive ili su u riziku od siromaštva, osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i smanjenja socijalne isključenosti. Grad Samobor i ranije je izdvajao sredstva za sufinanciranje školske prehrane, no ovim projektom povećava se broj djece kojoj će se izravno pomoći. (Grad Samobor)