Ana Grgurić na čelu Laburista Općine Farkaševac

Politička scena Općine Farkaševca bogatija je za još jednu političku opciju. Naime, u ovoj istočnoj općini Zagrebačke županije osnovana je stranka Hrvatski laburista- Stranke rada. Za predsjednicu općinske organizacije izabrana je Ana Grgurić koja se na politički angažman u Hrvatskim laburistima odlučila, jer zastupaju ideje za koje se cijeli život zalaže, a to zaštita radničkih prava te borba za socijalnu osviještenost i pravednost.

Ana Grgurić smatra da su Hrvatski laburisti ostali jedina stranka kojoj je do radnika stalo. Svjesna činjenice da se njihova općina nalazi u ruralnoj Hrvatskoj svjesna je kako se u Farkaševcu javljaju realni problemi na koje treba upozoravati, ali isto tako davati i konkretne prijedloge. Neki od njih su potreba osnivanja zadruge kao i otkupne stanice za poljoprivredne proizvode, a sve to subvencijama Europskih fondova.

Uz predsjednicu, izabran je i Izvršni odbor kojeg čine Igor Britvić, Damir Glad i Ljerka Totić, dok je na mjesto tajnika izabran Marko Fulir.

Kao gosti na Skupštini su sudjelovali predsjednik stranke David Bregovac, predsjednik Nacionalnog vijeća Vedran Sabljak, predsjednik županijske organizacije Zagrebačke županije Damir Hrdas, predsjednik gradske organizacije grada Vrbovca Stjepan Fotović, predsjednik općinske organizacije Kloštar Ivanić Vlado Pandurić te Ivan Bokun član izvršnog odbora Kloštar Ivanić.

Farkaševac
Hrvatska
Općina
Ostalo
Zagrebačka županija