Akademski kipar Petar Popijač osmislio najbolji suvenir

Akademski kipar Petar Popijač pobjednik je natječaja za izbor najboljeg suvenira Turističke zajednice Savsko-Sutlanske doline i brigi. Na natječaj je pristiglo 12 radova, od kojih su četiri dobila najvišu ocjenu te prošla u drugi krug u kojem se najboljim pokazao rad akademskog kipara Petra Popijača. 

Njegov prijedlog prototipa suvenira predstavlja tri motiva karakteristična za općine Brdovec, Mariju Goricu i Dubravicu, koji su smješteni u jednu likovnu slagalicu koja sugerira povezanost triju općina, a svaki motiv može funkcionirati zasebno. Sam suvenir sadrži i likovnu predodžbu triju općina u obliku nacrtane karte koja dodatno tumači značenja fragmenta suvenira. Pojedini motiv smješta se na mapu kako bi vlasnik suvenira mogao saznati nešto više o značenju pojedinog motiva i znamenitosti pojedine općine. Ta je mapa otisnuta na papir u koji se umata suvenir, a sve skupa smješteno je u kartonsku kutijicu.

Materijal izvedbe suvenira je pečena i patinirana glina kao autohtoni prirodni materijal kraja.