4. ožujka izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Kloštar Ivanić

Na temelju članka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na jučer održanoj 6. sjednici Općinskog vijeća donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine. 

Izbori će se održati 4. ožujka, a provest će se u 11 mjesnih odbora (Bešlinec, Čemernica Lonjska, Donja Obreška, Gornja Obreška, Kloštar Ivanić, Krišci, Lipovec Lonjski, Predavec, Sobočani, Stara Marča i Ščapovec) koliko ih i ima na području općine.

Također, Vijeće je donijelo i odluku o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva u sastavu; predsjednik Nenad Tudor, te članovi Lidija Zubatović i Vlatkica Šilipetar, dok se njihovim zamjenicima imenuju Sanela Đura, Mateja Pokas i Lorena Cepetić.