330 tisuća kuna za razvoj ribarstva

Zagrebačka županija raspisala je 330 tisuća kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja ribarstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza.

Pravo na potporu mogu ostvariti udruge ovlaštenici ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu (jezero) na području Zagrebačke županije, koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, organiziraju najmanje 20 članova – ribolovaca, djeluju na području intenzivnog sportskog ribolova, imaju odobrenu Ribolovno gospodarsku osnovu, potvrđen Godišnji plan od strane resornog ministarstva te su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske.

Sredstva iz natječaja namijenjena su za tri mjere: krajobrazno uređenje jezera i vodotoka, uređenje poučnih staza s oznakama i info pločama te nabavu ribolovnog alata. Očekuje se da će navedene mjere doprinijeti razvitku ribolovnih područja i ribolovnog turizma u Zagrebačkoj županiji, kao i povezati i udružiti ribiče, podiči razinu znanja iz područja ribarstva radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti te općenito poboljšati uvjete za proizvodnju i poslovanje na ruralnim područjima. Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti iznosi do 50 tisuća kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom dostave do 1. kolovoza na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava za javni natječaj – RIBARSTVO – NE OTVARAJ“ ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu. Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se OVDJE.

Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija