Županija uvodi novu mjeru “Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem”

Zagrebačka županija, njezin Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, organizirala je  konferenciju “Prilike za razvoj i napredak”.

Predstavljene su mjere kojima će Županija u 2020. sufinancirati pripremu, prijavu i provedbu projekata koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa Europske unije, te su održane dvije panel rasprave: “Prilike za digitalnu transformaciju na području Zagrebačke županije” i “Prilike za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave”.

-Proračun Upravnog odjela za fondove EU ove je godine, u odnosu na prethodne, značajno porastao, a samim time povećana su i sredstva namijenjena provedbi Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova i programa EU. Jedinicama lokalne samouprave na raspolaganje stavljamo 7,45 milijuna kuna- rekao je Velimir Kokot, pročelnik Županije za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju. Županija ove godine ima šest mjera namijenjenih jedinicama lokalne samouprave.

Nova mjera je “Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem”.

-Želimo potaknuti jedinice lokalne samouprave da u suradnji sa strukom krenu u certificiranje i dodatno se približe poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima… koji su prepoznali njihovo područje, a onda i županiju u cjelini, kao destinaciju za razvoj svojih ideja i projekata.

Sudionike konferencije uvodno je, u ime Županije, pozdravila zamjenica župana Nadica Žužak.

U panel raspravi “Prilike za digitalnu transformaciju na području Zagrebačke županije” sudjelovali su pročelnik Velimir Kokot, stručni suradnik za lokalni razvoj i fondove EU u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji Stjepan Ćavar i direktorica za pametnu upravu u tvrtki “Apsolon” Ivana Novoselec, dok su u panelu “Prilike za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave” sudjelovali Damir Fašaić, pročelnik Županije za gospodarstvo, Saša Drezgić, voditelj Centra za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci, i Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskoga.