Županija osigurala milijun kuna za manifestacije od iznimnog turističkog značaja

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2020. godini. 

Pravo na potporu mogu ostvariti javne ustanove, gradovi i općine, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i ondje organiziraju manifestacije. Također, podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika, dok gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100 000 kuna po pojedinom korisniku.

Sredstva mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, prostora i prijevoznih sredstava, nabave radnog i potrošnog materijala, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije manifestacije.

Prijave na natječaj podnose se isključivo putem sustava ePrijave tako da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija. Po dovršetku potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana preporučenom poštom na adresu Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije uz napomenu “Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2020. godinu”.

Tekst natječaja i prijavni obrasci mogu se pronaći OVDJE, a više informacija dostupno je na broj telefona 01/6009-425 ili e-mail [email protected] Naposljetku, natječaj je otvoren do 10. ožujka.