Županija daje 350 tisuća kuna udrugama za zaštitu okoliša i prirode

Zagrebačka županija će tijekom ove godine poduprijeti rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode s 350.000 kuna. Natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 27. ožujka.

Na natječaj se mogu javiti udruge i druge neprofitne organizacije upisane u Registar udruga Republike Hrvatske koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji, aktivno djeluju na njenom području i programski su usmjerene na zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 5.000 kuna, a najveći iznos 40.000 kuna. Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt u okviru ovog natječaja i to na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se OVDJE, a više informacija može se dobiti na brojevima telefona 01/6311-763 i 01/6311-762 ili e-mailom na [email protected] i [email protected]