Završena prva faza renovacije Osnovne škole Josipa Zorića

Nedavno završeni zimski školski praznici u Osnovnoj školi Josipa Zorića u Dugom Selu iskorišteni su za izvođenje radova na I. fazi rekonstrukcije električnih instalacija i sanaciji školskih prostora.

Radove na rekonstrukciji postojećih elektroinstalacija u dvorani te postavljanje novih reflektora financirala je Zagrebačka županija u iznosu od gotovo 80 tisuća kuna, a u istom periodu obnovljeni su i prelakirani parketi u učionicama te drugim školskim prostorijama. Izvršeni radovi predstavljaju I. fazu obnove, dok je II. faza rekonstrukcije postojećih elektroinstalacija u zgradi škole planirana ove i iduće godine – za što je proračunom Zagrebačke županije u 2018. godini osigurano 650 tisuća kuna, dok bi se tijekom ljeta trebala renovirati kotlovnica za koju je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Za ovu je namjenu u proračunu Zagrebačke županije osigurano 1.350.000,00 kuna.

Inače, Osnovna škola Josipa Zorića energetski je obnovljena 2016. godine putem pilot-projekta energetske obnove objekata javnih ustanova odgoja i obrazovanja koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za zaštitu okoliša EU i Zagrebačke županije. (FOTO: Dugoselka kronika/Zagrebačka županija)