Zaprešiću 8,6 milijuna kuna za novo odlagalište otpada

Vrijedi napomenuti i da je Zaprešić jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima građevinsku dozvolu za gradnju nove plohe

Smanjivanje količine otpada omogućavanjem njegova razvrstavanja u Zaprešiću je višegodišnja praksa, no na razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kontinuirano se radi. Tako je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u tijeku sanacija odlagališta neopasnog otpada ‘Novi dvori’ u Zaprešiću, a po njenom skorom završetku bit će ispunjeni tehničko-ekološki te administrativni kriteriji za nastavak rada, odnosno prihvaćanja otpada do popunjavanja kapaciteta.

Na odlagalište otpada Novi dvori odlaže se miješani komunalni otpad isključivo s područja Grada Zaprešića i susjednih općina na kojima uslugu prikupljanja vrši gradska komunalna tvrtka Zaprešić d.o.o., i to još od 1962. godine te je pri kraju s kapacitetom. Prema naputku Fonda za zaštitu okoliša izmijenjena je lokacijska dozvola te je unutar odlagališta formirana i nova ploha za odlaganje komunalnog otpada. Izgradnjom nove plohe ispunit će se odredba o potrebi zatvaranja postojeće odlagališne plohe te ostvariti uvjet za apliciranje na EU fondove iz kojih bi se konačno zatvaranje sufinanciralo, čega je vrijednost procijenjena na gotovo 30 milijuna kuna.

S druge strane, vrijednost izgradnje novog odlagališta otpada iznosi oko 8,6 milijuna kuna, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 35 posto troškova, dok će ostatak podmiriti Grad Zaprešić i općine korisnice usluge prikupljanja otpada. Nova odlagališna ploha koristit će se do otvaranja regionalnog centra za gospodarenjem otpadom o čijoj su gradnji sporazum potpisali Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a koji prema procjenama s radom neće započeti prije 2025. godine.

Vrijedi napomenuti i da je Zaprešić jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima građevinsku dozvolu za gradnju nove plohe, što je velika prednost, jer će se time izbjeći troškovi koje prijevoz i odlaganje otpada na nekom drugom odlagalištu iziskuju. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova te se početak gradnje očekuje tijekom ljeta.