Zaklada “Hrvatska za djecu”: Izravna financijska pomoć nezaposlenim roditeljima

Zaklada „Hrvatska za djecu“ u izazovnim vremenima izazvanim virusom COVID-19 teško ekonomski pogođenim obiteljima daje novu jednokratnu potporu u iznosu od 3.250,00 kuna obiteljima s jednim djetetom te uvećanu za 500,00 kuna za svako iduće dijete
nb-za-dj-hjr

Prateći stanje na terenu Zaklada je uočila problem, reagirala brzo, te je usvojen novi pravilnik za ovu potporu za obitelji koje je iz životne svakodnevice izbacio COVID-19.

„Novčana potpore za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19 ostvariva je u slučaju kada je zbog nezaposlenosti članova obitelji uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti!” – ističe Renata Gubić, upraviteljica Zaklade.

Novčana potpora odobrava se temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje nekoliko uvjeta među kojima su da je roditelj/zakonski skrbnik u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore prijavljen u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Također, da je nezaposlenost roditelja/zakonska skrbnika iz obitelji nastupila u mjesecu ožujku 2020. godine ili kasnije u 2020. godini kao posljedica epidemije bolesti COVID-19, isto se dokazuje izjavom bivšeg poslodavca. Isto tako da nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno novčana naknada za nezaposlene koju roditelj/zakonski skrbnik prima ne prelazi iznos od 3.250,00 kn neto, isto se dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sve informacije o novoj potpori Zaklade, koja će se davati sukladno financijskom planu te prema raspoloživim sredstvima, mogu se pronaći na web stranici zaklade www.zhzd.hr.

Hrvatska
Ostalo