Zagrebačkim obrtnicima osigurano 10 do 30 tisuća kuna potpore

Potpore će se odobravati do iskorištenja sredstava osiguranih u gradskom proračunu

Grad Zagreb je na svojim internetskim stranicama objavio Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000 kuna godišnje, a najniži 10.000 kuna, dok će se potpore odobravati do iskorištenja sredstava osiguranih u gradskom proračunu.

Korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte, a moraju imati sjedište i djelatnost obavljati na području Zagreba. Također, u poslovnom subjektu moraju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnika ili jednog zaposlenika), najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja.

Naposljetku, potpore se odobravaju za nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena, za nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora, za edukaciju, za promotivne aktivnosti, za stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete te za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.