ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: Za programe u sportu više od 6,1 milijun kuna

Do 22. listopada otvorene je Javni poziv za podnošenje prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije u 2022. godini

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije objavila je Javni poziv za podnošenje prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije u 2022. godini za što je u projekciji proračuna predviđeno 6.125.000 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 22. listopada.

Sredstva će se dodjeljivati za organizaciju međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, stipendije vrhunskih sportaša, skrb o perspektivnim sportašima, školovanje kadrova za rad u sportu, međunarodna natjecanja, treninge i natjecanja sportaša (županijski savezi), ali i funkcioniranje županijskog sustava sporta.

Pravo podnošenja programa imaju pravne osobe sa sjedištem/prebivalištem u Zagrebačkoj županiji, a koje temeljem Zakon o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i članice su Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina: elektronički, putem sustava e-Prijave ili preporučenom poštom na adresu Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, Hebrangova 26a, 10 430 Samobor s napomenom “Prijava za provedbu programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije u 2022. godini”.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje nalaze se OVDJE, a više informacija može se dobiti na broj telefona 098/314-370 ili slanjem upita na e-mail adresu: [email protected].