ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: Upravni odjel za graditeljstvo preuzeo poslove oko obnove

Doznajemo o kojim je poslovima riječ

Na današnjoj, 4. sjednici Županijske skupštine prihvaćen je prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije.

Kako je izvijestio župan Stjepan Kožić, ostaje dosadašnjih 12 upravnih odjela, ali se stvorila potreba za usklađivanjem s odredbama Zakona o obnovi te Programom mjera obnove. Naime, Vlada RH dio je poslova spustila na jedinice samouprave, a u ovom će ih slučaju preuzeti Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

– Poslovi koji se dodaju su oni u vezi s provođenjem propisa kojima se uređuje postupak obnove, praćenje stanja obnove, priprema prijedloga akata, izrada izvješća, suradnja s jedinicama lokalne samouprave, operativno provođenje i praćenje realizacije te provođenje natječaja i javnih poziva, objasnio je župan Kožić.

Nacrt prijedloga bio je na javnom savjetovanju te nije dobio nikakvih primjedbi.

– Pročelnici i osobe ovlaštene za obavljanje poslova pročelnika nastavljaju obavljati poslove temeljem dosadašnjih ovlaštenja, zaključio je župan rekavši kako će se proširenjem obujma posla stvoriti potreba za novim radnim mjestima.

U raspravi je oporba odluku protumačila kao priliku za političko „uhljebljivanje“, dok je prijedlog naposljetku podržalo 30 vijećnika, njih 5 bilo je protiv, a 3 suzdržana.

Zagrebačka županija postala članicom Saveza Alpe-Jadran

U nastavku je, također usvojen prijedlog odluke o pridruživanju Zagrebačke županije Savezu Alpe-Jadran.

– Cilj udruživanja je umrežavanje različitih dionika za suradnju u tematskim područjima i projektima poput energije i okoliša, ravnopravnosti spolova, zdravstva, inkluzije, kulture, ruralnog razvoja, etničke baštine, cjeloživotnog učenja, sporta, turizma, gospodarstva i prevencije katastrofa.

– Također, kroz ovu se asocijaciju pruža podrška za regije članice i aktivna pomoć pri razvoju projekata te mogućnost korištenja zajedničkog proračuna za financiranje pripreme projekata za EU fondove i programe, kao i sufinanciranje manjih prekograničnih projekata, objasnio je pročelnik Damir Fašaić istaknuvši kako godišnja članarina iznosi 3084,67 eura.

Oporba je kao manjkavost istaknula kako članstvo nije dovoljno definirano, odnosno da nije jasno kakve će konkretne koristi od Saveza imati Zagrebačka županija te da nema dovoljne garancije da će ih uopće imati. Unatoč kritikama, prijedlog je prošao uz 32 glasova za i 4 suzdržanih vijećnika.