Zagrebačka županija osigurala milijun kuna za turističke manifestacije

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu u 2019. godini.

Za natječaj je osigurano milijun kuna, dok maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna. Potporu mogu ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika, a koji svoja događanja organiziraju na području Županije. Podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu za najviše dvije manifestacije, što je u slučaju javnih ustanova, ustanova u kulturi, turističkih zajednica i udruženja obrtnika do 75% prihvatljivih troškova. Gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100% iznosa ovisno o indeksu razvijenosti jedinice samouprave.

Dobivena sredstva mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog i potrošnog materijala, najma prostora i prijevoznih sredstava, zatim troškove smještaja, puta, promocije te usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije.

Prijave na natječaj vrše se isključivo putem sustava ePrijave, a potrebnu, potpisanu i ovjerenu, dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom na adresu Zagrebačke županije u roku od 7 dana od ePrijave.