Za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika osiguran 428,1 milijun kuna godišnje

Taj će se godišnji iznos raspodjeljivati županijama, i to u iznosu do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge

U razdoblju od 2021. do 2027. iz državnog će se proračuna godišnje s najviše 428,1 milijun kuna sufinancirati javna usluga u cestovnom prijevozu putnika koju će ugovoriti jedinice područne/regionalne samouprave tj. županije i prijevoznici, odlučila je Vlada.

Vlada je, naime, odlikom propisala najviši iznosi sufinanciranja, mjerila i kriterije za sufinanciranje javne usluge cestovnog prijevoza putnika do 2027. godine, i to s najviše 428,1 milijun kuna godišnje. Taj će se godišnji iznos raspodjeljivati županijama, i to u iznosu do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge, objasnio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ugovorima o javnoj usluzi mora se osigurati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i određenih kategorija otočnog stanovništva, koji imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka.

Butković je istaknuo i da se sredstva za to sufinanciranje “ne mogu koristiti za prijevoz na području gradova u kojima javni i cestovni prijevoz putnika obavljaju trgovačka društva u vlasništvu gradova, a kojima su iz EU fondova već dodijeljena bespovratna sredstva kao pomoć za nabavu novih autobusa”.

– Na području tih gradova iznimno se može sufinancirati prijevoz redovnih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočana, rekao je Butković, koji je ocijenio da će se odlukom Vlade u slabije naseljenim područjima Hrvatske osigurati kvalitetnija usluga javnog prijevoza.