Za razvoj kulture na svom području Zagrebačka županija izdvojila preko 3,2 milijuna kuna

Za programe u kulturi u tekućoj godini Zagrebačka županija izdvojit će preko 3.2 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena za potrebe knjižnične, izdavačke i muzejsko-galerijske djelatnosti, zaštitu spomenika te manifestacije i programe iz amaterizma.

Pojedinačno, za 13 programa iz knjižnične djelatnosti dodijeljeno je gotovo 300 tisuća kuna, ponajprije za nabavu novog fonda zavičajnih zbirki te 45 programa u segmentu izdavaštva vrijednih 326 tisuća kuna. Njima se sufinanciraju izdanja koja pridonose upoznavanju područja i očuvanju tradicije te ona neprofitnih organizacija ili društava, kao i novih kvalitetnih i značajnih suvremenih pisaca s područja Zagrebačke županije.

Za zaštitu spomenika osigurano je nešto više od milijun kuna, dok će se za muzejsko-galerijsku djelatnost dodijeliti gotovo 435 tisuća kuna.

Potporu u organizaciji vrijednu preko 873 tisuće kuna, dobit će 106 manifestacija, uglavnom neprofitnih programa u kulturi te tradicionalnih priredbi od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini, a za 58 programa iz amaterizma osigurano je 274 tisuća kuna. Potonja su usmjerena na rad kulturno-umjetničkih, folklornih i glazbenih društava te amaterskih kazališta.