Za Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Dugo Selo izdvaja više od 17,5 milijuna kuna

Briga za najmlađe u fokusu je gradskog djelovanja
DSC_4257

S 4.810.000,00 kuna Grad Dugo Selo nastavlja sufinancirati program predškolskog odgoja i obrazovanja roditeljima čija djeca pohađaju vrtiće drugih osnivača na području grada, te je za istu namjenu planirano 4 milijuna i 810.000 kuna.

Smještaj djece sufinanciran je u iznosu od 1.300 kuna mjesečno po djetetu, za primarni 10-satni program njege, odgoja i naobrazbe djece. Isto tako, Odlukom Gradskog vijeća od 9. rujna prošle godine istim se iznosom sufinanciraju troškovi boravka djece u dječjim vrtića izvan područja Grada Dugog Sela, u slučajevima kada su zadovoljeni svi propisani uvjeti za upis, a roditelji nisu ostvarili pravo na upis djeteta u vrtiće na području grada zbog popunjenosti njihovih smještanih kapaciteta.

-Ukupno planirana sredstva za Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Dugog Sela za 2022., a što uključuje redovan rad Dječjeg vrtića Dugo Selo, sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima i troškove provođenja upisa djece u dječje vrtiće putem aplikacije e-Upisi iznose 17.656.000,00 kuna- istaknuo je za današnjeg potpisivanja Odluka iz domene društvenih djelatnosti gradonačelnik Nenad Panian.

Isto tako, nastavlja se sufinanciranje logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi. U odnosu na lani, ova je stavka povećana s 45 na 90 kuna po tretmanu te je u proračunu za ovu namjenu osigurano 140 tisuća kuna. Tretmanom se obrađuju djeca od 3. do 15. godine i prošle godine sufinancirano je 39 djece.

Dugo Selo
Grad
Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija