Posljedice tuče

Za Pisarovinu proglašena prirodna nepogoda

Tuča nanijela velike štete u poljoprivredi, građevini i infrastrukturi
tuča led

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Pisarovina uzrokovanu tučom koja je nanijela velike štete u poljoprivredi, građevini  i infrastrukturi 25. srpnja.

Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužno je unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Ostalo
Pisarovina