Bakteriološko onečišćenje

Voda u Sošicama nije za piće

Korištenje takve vode predstavlja rizik za ljudsko zdravlje
voda

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Sošice koji koriste lokalni vodovod Sošice-Oštrc, da voda iz spomenutog nije za piće.

U svrhu monitoringa, s lokacije je uzet uzorak vode koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nije za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

Ostalo
Žumberak