Voda u Pecakima, Odićima i Bukovcu Svetojanskom nije za piće

Korištenje takve vode predstavlja rizik za ljudsko zdravlje

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Pecaki i Odići koji koriste lokalni vodovod Gornje Psarjevo te mještane naselja Bukovac Svetojanski koji koriste istoimeni lokalni vodovod, da voda iz navedenih nije za piće.

U svrhu monitoringa, s lokacija su uzeti uzorci koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nisu za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.