Voda u naselju Pihlerski Breg nije za piće

Korištenje takve vode predstavlja rizik za ljudsko zdravlje

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Pihlerski Breg koji koriste lokalni vodovod Pihlerski Breg da voda iz navedenog nije ispravna za korištenje.

U svrhu monitoringa, 21. srpnja, s lokacije je uzet uzorak koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nije za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.