Rizik za ljudsko zdravlje

Voda u Gudcima i Bukovcu Svetojanskom nije za piće

Posrijedi je bakteriološko onečišćenje
voda

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Gudci koji koriste lokalni vodovod Gudci Ledišćak te Bukovac Svetojanski koji koriste lokalni vodovod Bukovac Svetojanski, da voda iz navedenih nije za piće.

U svrhu monitoringa, s lokacija je uzet uzorak vode koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nije za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

Aktualno
Jastrebarsko
Velika Gorica