Bakteriološko onečišćenje

Voda u Gornjoj Drenovi nije za piće

Korištenje takve vode predstavlja rizik za ljudsko zdravlje
voda

Zagrebačka županija obavještava mještane naselja Gornja Drenova koji koriste lokalni vodovod Gornja Drenova – Gubani, da voda iz navedenog nije za piće.

U svrhu monitoringa, s lokacija je uzet uzorak vode koji, prema ispitivanim parametrima, zbog bakteriološkog onečišćenja nije za ljudsku potrošnju.

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela i za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

Ostalo
Sveti Ivan Zelina