Tuča je napravila veliku štetu

Vlada RH odobrila pomoć za saniranje štete od tuče na području Krašića i Žumberka

Za sanaciju štete na poljoprivredi nastale uslijed tuče u iznosu od 450.000 kuna, za sanaciju nerazvrstanih cesta 40.000 kn te sanaciju obiteljskih zgrada i društvene infrastrukture u iznosu 397.800 kuna
Grmljavinsko nevrijeme s tučom zahvatilo Kaštela Milan Šabić/PIXSELL

Županijskoj skupštini izvješće je podnijelo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Ukupna šteta od prirodnih nepogoda (tuča, suša) za područje Zagrebačke županije, temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, iznosi 170.885.905,75 kuna.

Vlada RH odobrila je pomoć općinama Krašić i Žumberak za sanaciju štete na poljoprivredi nastale uslijed tuče u iznosu od 450.000 kuna, za sanaciju nerazvrstanih cesta 40.000 kn te sanaciju obiteljskih zgrada i društvene infrastrukture u iznosu 397.800 kuna.

Skupština je također odlučila da se kreće u izradu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u kojem će se prostorna planska rješenja uskladiti s propisima iz područja energetike vezana uz korištenje obnovljivih izvora energije i gospodarenja energetskim mineralnim sirovinama.

S ciljem unapređenja turističke ponude, razmotrit će se mogućnost povećanja turističkih kapaciteta, te će se prostorna planska rješenja uskladiti sa zahtjevima i mišljenjima nadležnih ministarstava, javnopravnih tijela te jedinica lokalne samouprave.

Skupština je također donijela i Odluku o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica koja obuhvaća naselja grada Dugog Sela te općinu Rugvica.

Krašić
Politika
Zagrebačka županija
Žumberak