Općinsko vijeće Dubravica

Vijećnici jednoglasno podržali sve Odluke; Dubravica kreće u pripreme za Dan općine

Prošla godina za Općinu Dubravica završila je s ukupnim prihodima u iznosu od gotovo sedam milijuna kuna što je za 1,5 milijuna više nego je bilo na kraju 2021. godine
352791755_235446309190893_5576448238097241402_n

Uglavnom tehničke prirode bile su točke dnevnog reda na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica. Usvojeno je izvješće o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za prošlu godinu, a uz to i sva izvješća o izvršenjima programa vezanih uz proračunske stavke.

Prošla godina za Općinu Dubravica završila je s ukupnim prihodima u iznosu od gotovo sedam milijuna kuna što je za 1,5 milijuna više nego je bilo na kraju 2021. godine. Ukupni rashodi bili su za 700.000 kuna veći, a razlog leži u činjenici da su neki projekti, a koji su financirani iz drugih izvora, bili dovršeni i plaćeni, ali povrat sredstava do kraja godine nije se ostvario. Vijećnici su jednoglasno usvojili ovo izvješće, a jednako je bilo i prilikom glasovanja o svim ostalim točkama dnevnog reda.

Izdvojimo od ostalih odluka da je donesena ona o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu kao i Odluku o visini naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Dubravica, a usvojeni su i prijedlozi o dodjeli javnih priznanja na području Općine Dubravica u 2023.
Naravno, najviše vremena ipak se potrošilo u rasprave o trenutnim projektima koji se provode na području općine, a o njima je načelnik Marin Štritof rekao da su uglavnom unutar planiranih rokova.

-Zadnji rok za realizaciju tih projekata je 30. lipanj i nadam se da će to biti sve riješeno. Radimo na cestama, klizištima i groblju. Na cestama su nastale pukotine poslije dva velika potresa, na nekim mjestima pokrenula su se klizišta, a ozbiljne štete je pretrpjelo i groblje u Rozgi. Tamo su se pomaknuli neki okviri, nakrivila se ograda, a oštećene su i neke staze. Popravljamo i most u Vučilčevu, a obnovit će se asfalt na više od tri kilometra općinskih prometnica- rekao je Štritof.

Na kraju je vijeće imenovalo i organizacijski odbor za obilježavanje Dana Dubravice koji se obilježava krajem srpnja, na blagdan sv. Ane.

Dubravica
Ostalo