VIDEO: Udruga mladih dobitnik je Javnog priznanja Općine Orle

U nepune dvije godine Udruga je uvelike pridonijela razvoju društvenog života

Dobitnik Javnog priznanja Općine Orle ove je godine Udruga mladih, koja je osnovana 2017. godine. U nepune dvije godine Udruga je uvelike pridonijela razvoju društvenog života, a posebno su ponosni na pobjede na Turopoljskom fašniku te na Turopoljskom Chill and Grillu.

U ime mladih na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća nagradu je preuzeo Danijel Starešinčić.