Velikogoričkim vijećnicima podijeljeno 134,5 tisuće kuna. Evo tko je dobio najviše

Prva sjednica novog saziva protekla je radno

U nastavku današnje sjednice Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o sprječavanju ilegalnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjaju odbačenog otpada u Velikoj Gorici.

Kako je izvijestila privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Gordana Mikulčić Krnjaja, uz izradu dokumentacije za biciklističku stazu do Starog Čiča, projekta koji je posljedično doveo i do smanjenja ilegalnog odlaganja otpada na tom području, u 2020. godini dogovorena je suradnja sa Srednjom strukovnom školom Velika Gorica. Kroz nju su izrađeni svojevrsni edukativni totemi i plakati koji će biti pozicionirani na divlja odlagališta, a do kraja godine, na njih će se postaviti i nadzorne kamere. Edukacije o gospodarenju otpadom i recikliranju trebale su se organizirati u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, no one su otkazane zbog pandemije koronavirusa i nemogućnosti pridržavanja epidemioloških mjera.

– Vjerojatno ćete misliti da smo još više trebali napraviti, ali u danim uvjetima korone i potresa, mislim da smo dovoljno napravili u 2020. godini, poručila je Mikulčić Krnjaja te dodala kako je dio građevinskog otpada iz Kušanca zdrobljen i ponovno iskorišten za izravnavanje budućeg reciklažnog centra u Mraclinu.

Osnovano Povjerenstvo za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Gradsko vijeće usvojilo je, također zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koji je podržalo 15 vijećnika, a osam je bilo protiv.

Zadaća Povjerenstva je da predloži Gradskom vijeću odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, a sastojat će se od sljedećih članova: predstavnice pravne struke Irene Mišerić, predstavnika geodetske struke Alana Alilovića, predstavnika agronomske struke Marka Kosa te dva predstavnika Gradskog vijeća, Zlate Filipović i Stipe Duvnjaka.

Nadalje, vijećnici su jednoglasno ukinuli status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu općinskog puta II. reda Jajtine u vinogradima u Donjoj Lomnici, potaknuti zahtjevom za otkupom koji je podnio izvjesni Dubravko Đuretić u svrhu proširenja vlastite građevinske parcele radi izvedbe prilaznog puta za njegovu buduću parcelu.

Uz to, na sjednici su gradonačelniku Krešimiru Ačkaru jednoglasno dana i ovlaštenja za potpisivanje dva ugovora. Prvi se odnosi na kupoprodaju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec s društvom BIOLES HORIZONT, a kojom će Grad u proračunu uprihoditi 1 403 500 kuna. Drugi je aneks ugovora o sakupljanju i zbrinjavanju izgubljenih životinja s Općinom Orle i Veterinarskom stanicom Velika Gorica.

Gradskim vijećnicima do kraja godine na raspolaganju 134,5 tisuće kuna

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću. U te je svrhe osigurano 190.000 kuna, od kojih je 55.416,66 kuna utrošeno do lokalnih izbora. Preostale 134.583,34 kune rasporedit će se ravnomjerno po svakom članu, a političke stranke dobit će iznos razmjeran broju dobivenih mjesta u Gradskom vijeću. Uz to, naknada će se povećati za 10% za svakog člana podzastupljenog spola.

Slijedom rečenog, HDZ će dobiti 44.535 kuna, SDP 24.959,05 kuna, MOST 20.06,12 kuna, Domovinski pokret 14.681,79 kuna, Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti 10,766,66 kuna, GLAS 4,893,93 kuna, kao i Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka prava te Stjepan Kožić – nezavisna lista.

Naposljetku, dana je suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica kojom se, između ostalog, definira vatrogasna djelatnost, upravljačko tijelo postaje Vatrogasno vijeće koje neće primati naknadu, a određeni su i uvjeti izbora zapovjednika Vatrogasne postrojbe te su prihvaćeni prijedlozi zaključka o izboru radnih tijela Gradskog vijeća.