Veći pomor ribe na ribnjacima na Žumberku

Od 26. do 27. ožujka u vremenu na Žumberku, na ribnjacima u vlasništvu 63-godišnjaka, uslijed jake kiše začepio se dotok vode u ribnjake zbog čega je došlo do pomora nekoliko tona ribe.

Materijalna šteta cijeni se većom.