Veće ovlasti sanitarnim inspektorima radi suzbijanja širenja epidemije

Sanitarni inspektori moći će narediti izolaciju, kao i stavljanje u organiziranu karantenu, dok će novčane kazne za kršenje mjera biti u iznosu od 8 do 15 tisuća kuna
Zagreb: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica Vlade Robert Anić/PIXSELL

Radi osiguranja provedbe epidemioloških mjera i ograničavanja širenja epidemije koronavirusa, Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima su proširene ovlasti sanitarnih inspektora, a bolest COVID-19 uvrštena u popis zaraznih bolesti.

– U cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije sprječavanje i suzbijanje je od interesa za državu, izmjenama zakona bolest COVID-19 određuje se zaraznom bolešću na koju se primjenjuju odredbe zakona, objasnio je ministar zdravstva Vili Beroš na sjednici Vlade u četvrtak obrazlažući izmjene i dopune zakona.

Kako bi se propisane epidemiološke mjere mogle što učinkovitije provoditi, prijedlogom izmjena i dopuna zakona dodatno se uređuju mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, uključujući i izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija), kao i područja nadležnosti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata, dodao je.

Sanitarni inspektori moći će narediti samoizolaciju i karantenu; kazne do 15.000 kuna

– Cilj koji se želi postići je osiguranje provedbe epidemiolških mjera u svrhu ograničavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom, kako bi se zaštitilo pučanstvo od ugroze izazvane ovom epidemijom. Zbog brzine širenja ove bolesti i donijete odluke o proglašenje epidemije bolesti COVID-19 te potrebe brzog djelovanja, zakon je potrebno donijeti po hitnom postupku pa se predlaže da na snagu stupi prvog dana od objave u Narodnim novinama, rekao je ministar Beroš.

Prema prijedlogu izmjena i dopuna zakona, odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donosila bi Vlada, dok bi ministar zdravstva bio ovlašten za donošenje odluke o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti. Propisane su i dodatne ovlasti nadležnim sanitarnim inspektorima u provedbi nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te će oni moći narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolaciju, kao i stavljanje u organiziranu karantenu osobe koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere.

Propisuju se i prekršaji za fizičke osobe i novčane kazne u iznosu od 8 do 15 tisuća kuna ako se ne postupi sukladno sigurnosnim mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i to ako se ne pridržavaju sigurnosne mjere izolacije u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolaciji i sigurnosne mjere stavljanja u karantenu.

Hrvatska
Ostalo