Uvođenje kodeksa ponašanja za vijećnike obvezno do kraja lipnja

Onima koji to ne učine prijeti kazna od 5.000 do 15.000 kuna
279022536_728983628237525_6898318152113655145_n

Do konca lipnja vijeća i skupštine svih 576 općina, gradova i županija obvezni su, prema novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, kodeksom urediti ponašanje svojih vijećnika, onima koji to ne učine prijeti kazna od 5.000 do 15.000 kuna.

S obzirom na to da sve lokalne jedinice i njihova vijeća i skupštine nemaju iste kadrovske kapacitete, Ministarstvo pravosuđa i uprave im je ponudilo pomoć u vidu smjernica za izradu kodeksa ponašanja (članova) predstavničkih tijela, svojevrsni praktični vodič i pomoć u izradi tog dokumenta.

Ministarstvo predlaže da se kodeksima propiše da je vijećnik dužan kontinuirano paziti na poštivanje etičkih načela, kao i spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa, te da se ne može ispričati za nepoznavanje obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz kodeksa. Vijećnike, drži, treba obvezati da se upoznaju sa sadržajem kodeksa, ako treba i propisivanjem obveze da o tome potpišu izjavu.

Smatra da svoje mjesto u kodeksima treba naći i načelo uzornosti. Vijećnik bi, naime, trebao biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u odnosima s građanima i medijima, tako i s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i društvene mreže, dužan je čuvati osobni i ugled predstavničkog tijela.

Mislilo se i na nadzor nad primjenom kodeksa. Ideja je da se na razini vijeća, odnosno skupštine, osnuje novo neovisno radno tijelo ili nekom postojećem neovisnom pridoda i uloga nadzora kodeksa u prvom stupnju, kao i da se odrediti i drugostupanjsko tijelo. U njih bi se, uz vijećnike, temeljem javnog poziva imenovali i vanjski članovi iz reda “osoba nedvojbenog javnog morala” u pojedinoj općini odnosno gradu. Ideja je da članovi tih tijela, osobito vanjski, za svoj rad dobiju odgovarajuću naknadu.

Hrvatska
Politika