Ulaganjem u predškolski odgoj do novih 80 mjesta u vrtiću

Osim što nas je gradonačelnik Ivanić- Grada Javor Bojan Leš upoznao s prijavom projekta uređenja trga uz društveni dom u Posavskim Bregima, kao i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića u istom mjestu na mjeru 7.1., što je podržalo i Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici, kad je u pitanju briga za predškolski odgoj još nekoliko značajnih projekata je na vidiku. Prvi od njih je izgradnja igrališta uz Dječje vrtiće, za što je putem natječaja osigurano bespovratnih 120 tisuća kuna, koliko će u svome proračunu za tu namjenu osigurati i Grad.

-Također paralelno s time Grad kreće u projektiranje i nadogradnju prostorija na dječjem vrtiću u Žerjavincu, a Grad je vrlo blizu dogovora s INA-om za kupovinu stare kuglane u Graberju. Imamo naznake da bi to mogli realizirati. Uspijemo li u tome spojili bi staru kuglanu s dječjim vrtićem, čime bismo tamo izgradili dvoranu za igranje, a time bismo stvorili i uvjete za upisivanje još jedne odgojne skupine u vrtić u Graberju- o projektima koji se odnose na dječje vrtiće kazao je gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Realizacijom ovih projekata stvorit će se uvjeti za upisivanje novih 80 djece u vrtić.