U Zaprešiću izjednačena subvencija za privatne i gradske dječje vrtiće

Gradsko vijeće Grada Zaprešića dopunilo je i izmijenilo Statut Grada Zaprešića, Poslovnik Gradskog vijeća te Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Statut je promjene pretrpio radi usklađivanja sa zakonskim odredbama, kao i Poslovnik Grada Zaprešića u kojem je bilo preinaka i radi usklađenja sa Statutom, a jednako je bilo i s Odlukom o vijećima GČ i MO.

Oporbeni vijećnici predložili su da se u ove dokumente uvrsti i obveza da gradske tvrtke dostavljaju izvješće o radu jednom godišnje, a imali su i nedoumica oko pojedinih terminologija. Vijećnica SIP-a Goranka Dorotić ponovila je svoj prijedlog od prije nekoliko sjednica da se dopredsjednik imenuje iz redova oporbe, a sadašnji dopredsjednik Danijel Saić više nije oporba jer, kako kaže, njegova stranka „Nezavisni za Zaprešić“ usko surađuju s vladajućima.

Vijećnici su prihvatili prijedlog da se izjednači sufinanciranje boravka djece u privatnim dječjim vrtićima jer su do sada oni imali manju subvenciju, a donesene su i Prve izmjene i dopune UPU naselja Kalamiri.

Nakon isteka mandata dosadašnjoj ravnateljici DV Maslačak Gordani Anni Hubl, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja i Upravnog vijeća DV Maslačak, vijećnici su potvrdili dosadašnju ravnateljicu i za idući mandat do 2024. godine.