U Zagrebačkoj županiji obilježen Dan civilne zaštite

Tim je povodom župan Stjepan Kožić za početak ožujka najavio potpisivanje ugovora o sufinanciranju za 2021. godinu s operativnim snagama

Godina za nama, obilježena pandemijom koronavirusa i dvama razornim potresima, najbolje je pokazala koliko je važno imati uvježbane, sposobne i responzivne operativne snage sustava civilne zaštite. Tim u svezi, danas je obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

– Osim obavljanja svojih redovnih aktivnosti, naše operativne snage dale su nemjerljiv doprinos u borbi protiv koronavirusa, a bile su prve na terenu prilikom saniranja posljedica dvaju potresa koji su uzrokovali značajne štete i na našem području, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši da su operativne snage ponovno pokazale da se na njih može računati kad je najteže.

Također, pandemija i potresi pokazali su i koliko je važno sustavno razvijati sustav civilne zaštite.

– U 2019. godini smo za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurali 4,5 milijuna kuna, a u 2020. godini taj je iznos narastao na 6 milijuna kuna, rekao je župan Kožić te za početak ožujka najavio potpisivanje ugovora o sufinanciranju za 2021. godinu s operativnim snagama, a to su Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa.