U Općini Orle započeo informatički tečaj za umirovljenike

Uvidjevši kako je na području Općine Orle velik broj starije populacije, a na inicijativu Podružnice umirovljenika Veleševec, krenuo je tečaj informatike kako bi se i osobama treće životne dobi omogućio uvid u digitalni svijet. Kroz ovakvo druženje i edukaciju smanjuje se izoliranost i usamljenost te se stvaraju kvalitetniji umirovljenički dani.

Tečaj koji se održava u općinskoj vijećnici u Orlima, organizirala je udruga Centar za kvalitetu života Forum+50 iz Velike Gorice, a financiraju ga Zagrebačka županija i Općina Orle koja je za ovu namjenu osigurala 4 200 kuna. Informatičku edukaciju u trajanju od 40 sati za koju je zadužen Marko Bukovac proći će 12 umirovljenika.

Hrvatska
Općina
Orle
Ostalo
Zagrebačka županija