U Hrvatskoj značajne nejednakosti u dostupnosti socijalnih usluga

Pripadnici različitih ranjivih skupina nemaju jednake šanse dobiti kvalitetne socijalne usluge, a dodatno su nejednakosti produbljene na regionalnoj i lokalnoj razini
starost Patrik Macek/PIXSELL

Rezultati prve provedene nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga pokazuju da pripadnici različitih ranjivih skupina u Hrvatskoj nemaju jednake šanse dobiti kvalitetne socijalne usluge, a dodatno su nejednakosti produbljene na regionalnoj i lokalnoj razini.

Studija potvrđuje nejednakost u pristupu socijalnim uslugama, pa i nedostupnost pojedinih usluga. Rezultati pokazuju slabu dostupnost socijalnih usluga za mlade, obitelji u riziku, osobe s invaliditetom i teškoćama mentalnog zdravlja te pripadnike nacionalnih manjina i izbjeglice. Nešto su bolje dostupne socijalne usluge za djecu, za građane u siromaštvu te starije osobe, no ni za većinu ovih usluga ne može se zaključiti da su dostupne.

Utvrđene su i značajne razlike u dostupnosti po svim regionalnim i razvojnim obilježjima jedinica lokalne samouprave: građanima manjih, ruralnih sredina koje su ispod nacionalnog prosjeka razvijenosti manje su dostupne socijalne usluge o kojima ovisi njihovo zdravlje, dobrobit i uključenost u zajednicu. Socijalne usluge najrjeđe su dostupne korisnicima iz Panonske Hrvatske, a koju čine lokalne jedinice s najnižim indeksom razvijenosti.

Stručnjaci smatraju potrebnim ulagati u razvoj socijalnih usluga koje preveniraju rizike te one koje će olakšati socijalno uključivanje, radnu aktivaciju i psihosocijalno osnaživanje kada rizici već nastanu, za sve korisničke skupine. U manjoj mjeri prepoznaju kao potrebne usluge smještaja u njihovim lokalnim zajednicama, s izuzetkom smještaja za starije i nemoćne osobe.

Prvu nacionalnu studiju o dostupnosti socijalnih usluga proveli su Rehabilitacijski centar za stres i traumu te Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje je provedeno u razdoblju od ožujka do svibnja ove godine na reprezentativnom uzorku od 395 gradova i općina u Hrvatskoj.

Hrvatska
Ostalo