Traže se dobitnici javnih priznanja u Zaprešiću

Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada u listopadu

U listopada se tradicionalno obilježavaju Dan i Jelačića koji su ujedno i Dani Grada Zaprešić. To je prilika da se zaslužnim građanima, udrugama i gospodarstvenicima uruče priznanja, a Grad Zaprešić upravo je raspisao Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića za 2020. godinu.

Javna priznanja dodjeljuju se građanima Zaprešića i drugim osobama koje rade na području grada Zaprešića, a koje na bilo koji način prinose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u gradu Zaprešiću.
Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Zaprešića su: Nagrada Grada Zaprešića (godišnja), Nagrada za životno djelo i Počasni građanin Grada Zaprešića. Također možete predložiti kandidate za priznanja koja dodjeljuje Gradonačelnik, a to su: Povelja, Plaketa, Medalja, Zahvalnica i Diploma.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 20. rujna na adresu: Grad Zaprešić, Odbor za javna priznanja, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić, putem pošte ili osobno u pisarnicu gradske uprave (soba br.3/prizemno).

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi, a moraju sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga, životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje, naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog i obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Dodatne informacije objavljene su OVDJE.