Tomašević najavio zaokret kulturne politike Zagreba

Predstavio je tri javna poziva kojima Zagreb radi značajan iskorak u smjeru oblikovanja javnih politika na participativan način

Luka Stanzl/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je zaokret kulturne politike grada u smjeru participativne proizvodnje i unaprjeđenja financiranja kulturnih sadržaja, decentralizacije, strateškoga promišljanja i jasnog definiranja u partnerstvu s kulturnim sektorom.

Na konferenciji za medije u Centru mladih Ribnjak, Tomašević je kazao kako je cilj ove gradske vlasti ne raditi u kulturi ništa stihijski, već postaviti jasne ciljeve, jasno definirati aktivnosti kako do tih ciljeva doći, u kojem vremenskom okviru, s kojim resursima te onda na tomu raditi i o tome redovito izvještavati javnost.

Najavio je tri javna poziva kojima, kako je rekao, Zagreb radi značajan iskorak u smjeru oblikovanja javnih politika na participativan način, u partnerstvu s onima kojih se te politike najviše tiču, prvi od kojih je vezan uz proces izrade nove kulturne strategije grada, raspisan danas s rokom od dva mjeseca. Tomašević je pozvao sve zainteresirane dionike u kulturi – stručnjake za kulturu, kulturne radnike i radnice, akademsku zajednicu – da se uključe i da se na taj poziv jave te pomognu u oblikovanju razvojne strategije Zagreba.

Novost je i drugi poziv, za program “Kultura i umjetnost u zajednici” koji će biti raspisan u kolovozu s rokom prijave do početka rujna za aktivnosti koje će se odvijati od listopada do konca ožujka sljedeće godine, za koji je u gradskome proračunu izdvojeno oko pola milijuna kuna, a čiji je cilj, po gradonačelnikovim riječima, decentralizirati kulturne sadržaje i kulturnu produkciju te razviti “kvartovsku kulturu”.

– Riječ je o pilot projektu kojim se pozivaju organizacije civilnoga društva da surađuju s javnim ustanovama u kulturi, kulturnim centrima, muzejima, kazalištima i drugim ustanovama, da u pojedinim gradskim četvrtima pripreme posebne programe.

Treći javni poziv redoviti je godišnji javni poziv za financiranje potreba u kulturi, s kojim u vezi je, kako je rekao, novost Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, s kojim će se Grad u smislu kriterija uskladiti kad bude usvojen u Saboru.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec napomenula je da je plan razvoja kulture dio šireg cilja izrade – do konca ove godine – Plana razvoja kulture Grada Zagreba do 2027. godine, što je, kako je rekla, obuhvatan dokument koji će utvrditi postojeće stanje, definirati ambicije i planove te skicirati strateške projekte važne za grad u tome razdoblju.