Suradničko vijeće za upravljanje Natura 2000 područjem Sava kod Hrušćice istaknulo četiri glavna problema

IMG_1277

U svibnju 2018. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije započela je s provedbom projekta „Zajedno za rijeku Savu“, a jedan od glavnih ciljeva projekta bio je uspostaviti trajni mehanizam za uključivanje lokalnog stanovništva u proces upravljanja Natura 2000 područjem – Sava kod Hruščice. Uključivanje u upravljanje podrazumijeva informiranje dionika o aktivnostima koje Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi te davanje prilike svima zainteresiranima da daju svoje sugestije za poboljšanje upravljanja te istaknu probleme koji postoje. Iz tog razloga osnovano je Suradničko vijeće za upravljanje Natura 2000 područjem Sava kod Hrušćice.

Krajem studenoga u Rugvici je održan drugi sastanak Suradničkog vijeća na koji se je odazvalo 25 sudionika. U sklopu sastanka usvojeni su zaključci s prvog – osnivačkog sastanka, a zatim je suradnik na projektu „Čigra“ –

Tomica Rubinić, održao predavanje o aktivnostima koje su provedene od početka tog projekta. Dočarao je prisutnima proces izrade pošljunčane platforme na jezeru Siromaja u Novakima Nartskim koju čigre koriste kao zamjensko stanište. Naime, zbog učestalih promjena razine Save, ptice više ne mogu gnijezditi na prirodnim sprudovima i otocima na rijeci zbog čega je izgrađen ovaj umjetni otok za gniježđenje koji su ptice već u prvoj godini uspješno prihvatile.

Područje Save kod Hrušćice do prije par godina bilo je najznačajnije gnjezdilište crvenokljune i male čigre u Hrvatskoj. Danas se je većina ptica premjestila na otočić na šljunčari Rakitje (oko 150 parova tj. oko četvrtina svih čigri u Hrvatskoj), a izgradnjom platforme, ptice su ponovno počele gnijezditi i kod Hrušćice.

Nakon predavanja, održana je radionica čiji glavni cilj je bio dobiti informacije o problemima koje stanovnici koji žive u blizini Natura 2000 područja imaju. Kao glavni problemi istaknuta su sljedeća četiri problema; ilegalno odlaganje otpada uz i u rijeku Savu, ilegalno iskapanje i odvoz zemlje,problemi s razinama sedimenta u rijeci Savi – uglavnom se radi o nedostatku sedimenta koji je zaustavljen branama hidroelektrana u Sloveniji, a na pojedinim lokacijama je razina šljunka visoka zbog čega je plovidba onemogućena te problemi s čestim promjenama razine Save što je također uzrokovano radom hidroelektrana u Sloveniji.

Hrvatska
Općina
Ostalo
Rugvica
Zagrebačka županija