SPAR povlači ovaj proizvod sa svojih polica

S tržišta povučeni Spar Vital proteinski krekeri imaju povećanu količinu etilen oksida u sirovini korištenoj tijekom proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede povuklo je s tržišta proizvod Spar Vital proteinske krekere zbog utvrđene povećane količine etilen oksida u sirovini korištenoj tijekom proizvodnje. Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Spar Hrvatska d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, stoji u priopćenju.