Sljedeće godine s radom kreće reciklažno dvorište u Svetoj Nedelji

U Zelenoj ulici u Svetoj Nedelji danas je i službeno otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište, čija je ukupna vrijednost veća od 2,8 milijuna kuna, od čega je iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurano nešto manje od 2,5 milijuna kuna, dok je ostatak sredstava osiguran u proračunu Grada, a dio sredstava osigurala je i Zagrebačka županija.

Inače, Sveta Nedjelja je sedmi grad u županiji koji je ispunio obveze koje je Hrvatska preuzela prilikom ulaska u Europsku uniju. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je važnost ovog projekta, jer njegovim završetkom Grad i građani od sada će se puno urednije baviti otpadom.

-Ovo je samo još jedan korak u nizu za održivo gospodarenjem otpadom, te vjerujem da je lokacija dobra za građane bez obzira u kojem dijelu grada žive- istaknuo je Zurovec.

Mirko Jankvić/Grad Sveta Nedelja

Tijekom provedbe projekta na području Grada provedene su informativno-obrazovne aktivnosti kojima su građani informirani o razvrstavanju otpada, korištenju reciklažnog dvorišta i vrstama otpada koji će se zaprimati u reciklažnom dvorištu. U sklopu informativno-obrazovnih aktivnosti održane su edukativne radionice u Osnovnoj školi Vladimira Deščaka i Sveta Nedjelja, kao i za djecu u Dječjem vrtiću Slavuj, čiji su radovi bili izloženi na prostoru reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište službeno će s radom započeti početkom 2020. godine.